Chuông khuya

Sáng tác: Thích Viên Giác TVG Phi Long

[E] Một giấc mơ tiên con ngủ say
Lòng con mến Phật từ bao ngày
Đêm khuya chuông [A] đỗ lòng con [B7] tỉnh
Ôi ! Giấc mơ nào con ngủ [E] say.

Từ lúc chuông khuya vang vọng về
Tâm con lưu[F#m] lạc nay định [B7] tỉnh
Ôi ! Tiếng chuông chùa, dẫn đắc đời [E] con

Phật pháp cao [F#m] siêu khó nghĩ [A] lường.
Trăm ngàn muôn[B7] kiếp khó tìm [A] gặp
Con nay xin [B7] nguyện vãng[F#m] sanh,
cuối [E] xin Đức [B7] Bi tiếp [E] độ.

Thức giấc ai ơi giấc mộng [F#m] đời
Đêm khuya ngủ [E] vùi mau tỉnh [F#m] thức,
Nương náu [B7] Đà vượt thoát vô [E] minh.

Đêm khuya ngủ vùi mau tỉnh [F#m] thức,
Nương náu Phật [B7] Đà vượt thoát vô [E] minh.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Vân Khánh [E] - Linh Girault & Ngọc Minh & Plume & Văn Thơ & Pagode Van Hanh [F] 
- Đình Huy [Bb] - Mỹ Lệ [F] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/chuong-khuya/W8IU8COB.html