Cô dạy bài học giao thông

Sáng tác: Lâm Trọng Tường

1. Cô dạy cho [G] bé học bài học giao [Am] thông
Lời dạy của [D] cô bao yêu mến ngọt [G] ngào
Khi lưu thông trên [Bm] đường luôn đi lề bên [Em] phải
Bé luôn nhớ đừng [D] quên để giao thông an [G] toàn.

2. Cô dạy cho [G] bé học bài học giao [Am] thông
Lời dạy của [D] cô bao yêu mến dịu [G] dàng
Khi lưu thông trên [Bm] đường không nô đùa chơi [Em] giỡn
Bé luôn nhớ đừng [D] quên để giao thông an [G] toàn.

3. Cô dạy cho [G] bé học bài học giao [Am] thông
Lời dạy của [D] cô bao em ghi nhớ ngày [G] ngày
Khi đi băng qua [Bm] đường phải đi đường sơn [Em] vạch
Bé luôn nhớ đừng [D] quên để giao thông an [G] toàn.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Nguyễn Ngọc Phương Nhi [G] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/co-day-bai-hoc-giao-thong/W8IUUA67.html