Cô giáo em là hoa Ê ban

Sáng tác: Hình Phước Liên

[Am] Sương long lanh [C] rẫy nương xanh
Con suối [G] quanh lưng đồi thanh [C] thanh
Hoa Ê-[Am] ban nở trắng lưng [C] nương
Cái nắng xôn [G] xao theo em tới [Am] trường

[Am] La la la la là la la [C] la, la la la [G] là la la [Am] X 2

Xa xa [Am] kia là làng buôn [C] ta
Có cô giáo [Am] trẻ có lời em [C] ca
Khi lên nương khi qua [G] suối
Em ngắt cánh hoa tặng cô giáo [Am] mình
Ê-[F] hế,Ê-[C] hê.Ê-[G] hê
Ê-[Am] hê.Ê-[G] hê.Ê-[Am] hê

Này cánh hoa em tặng cô [F] giáo
Là cánh [Am] hoa của làng [C] buôn
Hoa Ê ban của núi rừng ta
Xinh như cô [G] giáo trên buôn làng [Dm] xa
Hoa Ê-[G] ban của núi rừng [Dm] ta
Xinh như cô [G] giáo trên buôn làng [Am] xa
Ê-[Am] hế,Ê-[G] hê.Ê-[C] hê
Ê-[F] hê.Ê-[G] hê.Ê-[Am] hê

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Chu Lê Anh Thư [Am] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/co-giao-em-la-hoa-e-ban/W8IUWUAD.html