Cô hàng hoa

Sáng tác: Thẩm Oánh

[C] Một chiều nắng đào phai sắc hoa mờ
[F] Tần ngần trên đường dài bao thương [C] nhớ
Một mình cô bán hoa bước [Dm] ơ thờ
[G] Đôi bao cánh phai tươi sắc hoa [C] mờ

[C] Tần ngần ngoài song có [F] chàng thi sĩ mơ [C] mộng
[Dm] Cao lời ca chờ [G] mong
[C] Lời lời ru ngân hoà [F] trong gió lan xa [Dm] gần
Trầm trầm lắng dư [G] âm

Cô hàng hoa [F] ơi! Xin vào với [Em] tôi
Hoa dù héo [Dm] khô [G] tôi còn mến [C] hoa
Phòng tôi hiu [F] hắt [Dm] xuân đến không [Em] hoa
Lòng tôi giá [Dm] băng [G] chán chường bao [C] la

Mời nàng ngừng [F] bước
Tôi kiếm mươi [C] bông thắm tô phòng [G] vắng
Chờ ngày mai [Dm] đây
May có ai còn [D7] đến với mối tình thời [G] xuân
Cô hàng hoa [F] ơi! Xin vào với [Em] tôi
Hoa càng héo [Dm] khô [G] tâm càng xót [C] xa

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Mai Hương [D] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/co-hang-hoa/W8IUUOUB.html