Có lẽ nào

Sáng tác: nhạc Vũ Vĩnh Phúc, thơ Nguyễn An Sơn

Có lẽ [Am] nào em lại yêu anh
Một anh chồng cả đời làm khổ [Dm] vợ
Mọi suy nghĩ toàn là sách [F] vở
Mặc vợ [Abdim] con tần tảo mưu [E7] sinh.

Có lẽ nào em lại yêu [F] anh
Một anh [Am] chàng vô tình bao năm [F] tháng
Khi em [Dm] buồn chẳng thấy mình có [Bb] lỗi
Lúc anh [E7] vui chỉ biết có riêng [Am] mình.

Có lẽ nào em lại yêu [Abdim] anh
Loại dây [Dm] đàn dễ dàng rung [Am] động
Chậm nhận thư [Bdim] em thấy đời hoang [Ebdim] vắng
Mơ bóng hình [E7] em nón lá nghiêng nghiêng

Đời [G] em ghềnh thác chông [Dm] chênh
Đời [Am] anh biển sóng lênh [E7] đênh
Tim vẫn [A] hát bài ca chân [Dm] thật
Anh trao [E7] cả cho em giữ cất
Có lẽ nào em không yêu [Am] anh

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Anh Nguyên [Am] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/co-le-nao/W8IUU6BF.html