Có nghe đời nghiêng

Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Người ra [F] đi có đôi dòng [Am] lệ
Cỏ xanh [Bb] rì cỏ mướt chân [F] đi
Miệng môi [Gm] kia ốm o lời [Bb] thề
Chân đi [F] xa trái tim bên [Gm] nhà.

Thềm đá [Dm] nằm thềm đá nghe [C] mưa
Tạ ơn [Gm] hoa sáng thơm cho [F] mẹ
Tạ ơn [C7] chim chiều hót cho [F] cha

Trời đất [Dm] kia có hay ta [Am] về
Một phố [Bb] hồng một phố hư [F] không
Đường lên [Gm] cao bước chân nhè [Bb] nhẹ
Sương ô [C7] kìa sương rơi bềnh [F] bồng

Ngày thu [F] đông phố xưa nằm [Am] bệnh
Đàn chim [Gm] non réo bên vườn [F] hoang
Người ra đi bến sông nằm [Am] lạnh
Này nhân [Gm] gian có nghe đời [F] nghiêng

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Trịnh Vĩnh Trinh [F] - Khánh Ly [E] 


Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/co-nghe-doi-nghieng/W8IUWB8B.html