Có phải em về đêm nay

Sáng tác: nhạc Hùng M Nguyễn, thơ Nguyên Sa

Những ngón [Em] tay có đưa đến bàn [Am] tay
Những mùa thu có đến gió heo [G] may
Hay ngày [B7] mai là bốn bề tuyết [Em] lạnh
Có phải [B7] em về đêm [Em] nay
Có phải [B7] em về đêm [Em] nay.

Có phải em về đêm [Em] nay
Trên con [B7] đường thời gian trắc [Em] trở
Để lòng anh đèn khuya cửa [Am] ngỏ
Ngọn đèn [C] dầu lụi bấc mắt long [Em] lanh.

Có phải em về đêm [Em] nay
Trên con đường chạy dài hoa [Am] cỏ
Cho lòng [B7] anh trở lại với lòng [G] anh
Như lá [B7] vàng về với lá cây [Em] xanh.

Có phải em về đêm [Em] nay
Để phá [Am] tan những nụ [B7] cười sắt se sầu [Em] tủi
Trong những [B7] chiều gió đưa về [Am] cội
Như anh vẫn [B7] cười mà đau đớn bao [Em] nhiêu.

Những ngón [Em] tay có đưa đến bàn [Am] tay
Những mùa thu có đến gió heo [G] may
Hay ngày [B7] mai là bốn bề tuyết [Em] lạnh
Có phải [B7] em về đêm [Em] nay
Có phải [B7] em về đêm [Em] nay.

Có phải em về đêm [Em] nay
Giữa lòng chiều tím [Am] lặng
Cho [B7] anh đừng tìm thấy [C] anh
Đo đếm thời [B7] gian để giấc [G] mơ đừng tẻ [Em] lạnh.

[Em] Sao em không [G] về
Để dù nắng dù [Am] mưa
Dù trong thời [C] gian có [B7] những tiếng đàn vọng [Em] lại
Anh vẫn [B7] chăn chùm kín [Am] cổ
Ngủ say [B7] mềm để mơ thấy [Em] em.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Hùng M Nguyễn [Gm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/co-phai-em-ve-dem-nay/W8IU8A06.html