Cỏ xưa

Sáng tác: Minh Đức

[Am] Gió chiều xưa [G] ru cỏ [C] may
Tình [Dm] cờ em đến bên [E7] tôi
Cỏ [G] may níu dấu chân [E7] người.

[Am] Chiếc thuyền xưa [G] nay về [C] đâu
Chở [Dm] theo bóng dáng em [E7] tôi
Người đi quên mất dấu chân [Am] người.

Cỏ [Am] may mang em [Dm] đến cho tôi, để [E7] rồi em vắng [Am] xa
Cỏ [A7] may chiều xưa vẫn [Dm] còn, [G] sao em xa [C] tôi [E7]

Ðể chiều [Am] nay trống vắng lênh [Dm] đênh
Thuyền [E7] ai thấp thoáng nghe buồn [Am] tênh
Gió chừng như cũng mệt [Dm] mỏi
Dòng [E7] sông buông chảy thờ [Am] ơ

[Dm] Em tìm em trong cõi [C] lạ
[Em] Tôi tìm tôi một chút [C] xưa

Cỏ [E7] may không nhớ dấu chân [F] xưa
Hay cỏ [E7] may không níu nổi chân [Am] người
Cỏ [E7] may quên mất dấu chân [F] xưa
Hay cỏ [E7] may không muốn giữ chân [Am] người

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Quang Dũng [Am] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/co-xua/W8IUOFU9.html