Con sẽ hát ca (Taizé) (Misericordias Domini)

Sáng tác: Taizé

[Dm] Con sẽ hát [A] ca khen lòng [Dm] Chúa từ [C] nhân.
[F] Con sẽ [C] hát ca [Dm] đến [A] muôn [Dm] đời.

-----
Misericordias Domini in aeternum cantabo.

[Dm] Mi-se-ri-[A] cor-di-as [Dm] Do-mi-[C] ni
[F] in ae-[C] ter-num [Dm] can-[A] ta-[Dm] bo.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Vietaizé [Dm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/con-se-hat-ca-taize/W8IU77Z9.html