Cung đàn đất nước

Sáng tác: Cao Việt Bách

Là la [D] la la la lá la, Là la la la la lá la. là la [A7] lá
Là la la la la lá la, Là la la la la lá la, la lá [D] là [Bb][A]

Em thấy [D] chăng đất nước [C] mình như một cung [A] đàn
Trãi bốn nghìn năm tiếng tơ bên tiếng súng lấp [D] lánh những âm thanh
Dạo khúc đàn xuân sang năm tháng thêm tươi [A] màu
Bàn [D] tay em nghẹ buông xôn [A] xao từng cánh gió
Bàn [Bb] tay theo cha anh vươn [A] lên tầm cao [Em] mới

Gãy đàn lên hỡi [D] em tiếng [F#m] đàn hòa âm thanh đắm [G] say
Tiếng [D] đàn gọi nắng xuân [A] sang cùng chung tay xây ngày [F#m] mới
Gãy đàn lên hỡi [D] em tiếng [F#m] đàn tỏa lan bốn [G] phương
Tiếng [D] đàn dậy khắp non [A] sông gọi tương lai tương lai đang đến [D] gần

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Hữu Nội & Đội Sơn Ca Đài TNVN [E] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/cung-dan-dat-nuoc/W8IUZ7D9.html