Dạ khúc

Sáng tác: Nguyễn Mỹ Ca

[C] Gió gây hương nhớ
[Am] Nâng tiếng đàn xa [Em] đưa
[Am] Sầu [G7] vương [C] vấn
[F] Gây mưa [Dm] khóc trên dây [G7] tơ
[C] Trong sầu [F] nhớ bóng [Dm] ai thoáng [G7] về cô [C] phòng
[Dm] Nào đâu [G7] thấy tình xưa mơ [C] mòng

Đàn ai lên cung oán (tang [Em] tình) [Am] gieo [Em] hờn
[Dm] Đàn ai ngân theo gió (xế [G7] xang) [Am] gieo [G7] buồn
[C] Bồn chồn trong đêm tối
Lần dò chân theo [D7] lối mấp [G7] mô [C]

[G7] Ôi cung đàn réo [Am] vang đêm [G7] trường
[Dm] Dây tơ gào [Am] gió [Dm] đê mê [E7] lòng
Lệ tràn vì [Am] đâu
[F] Bao tình tê [E7] tái
[Am] Nương làn [F] gió
[Am] Bay tìm [G7] ánh trăng [C] sao.

Đàn ai lên cung oán (tang [Em] tình) [Am] gieo [Em] hờn
[Dm] Đàn ai ngân theo gió (xế [G7] xang) [Am] gieo [G7] buồn
[C] Bồn chồn trong đêm tối
Lần dò chân theo [G7] lối mấp [C] mô.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Quỳnh Giao [Bb] - Duy Trác (trước 75) [Bb] 
- Lê Dung [A] - Thu Giang [C] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/da-khuc/W8IUOI8D.html