Đà Lạt cô liêu

Sáng tác: Lam Phương

Chiều [Am] lên cho đây khóc đó
Nắng [Dm] lên khi mình mất [Am] nhau
Mây ơi trôi đến phương [E7] nào
Dừng [Dm] chân chia bớt cơn [Am] sầu

Giọt [Am] buồn long lanh phiến đá
Vỡ [Dm] tan trong lòng nước [Am] xanh
Người [F] đi cho mắt thâm [E7] sâu
Có ai quên thuở [Am] ban đầu

[C] Đời thay như chiếc [G] áo
[E7] Tình không nơi nương [B7] náu
[E7] Trên thành phố [Am] bâng khuâng, mỗi chiều
Mỗi [E7] chiều em về gót nhỏ in trên lá
Phủ quanh con đường [B7] mòn
Với nỗi [E7] buồn mênh mông

Đà Lạt [Am] đau ai hay aii biết
Nhớ [Dm] anh thông già hắt [Am] hiu
Dâng theo con nước ban [E7] chiều
Hồn [Dm] em cũng lắm [Am] tiêu điều

Còn [Am] đâu trăng thanh suối biếc
Bóng [Dm] chim xa đồi ái [Am] ân
Rừng [F] xanh tan tác cô [E7] liêu
Nhớ anh sương phủ [Am] bóng chiều

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Hương Lan [Am] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/da-lat-co-lieu/W8IUI66C.html