Đá xanh

Sáng tác: Lê Uyên Phương

[F] Như viên [Dm] đá trong [Gm] lòng cát êm đại [C7] dương
[F] Say nghi [Dm] ngút mây [Gm] trời [C7]
[Fm] Không như đá trong lòng suối mau thành [C7] rêu
Đá [Fm] nuôi mộng tình yêu tuyệt [C7] vời.

Ngày ngày đợi [Fm] nắng lên bờ [C7] xanh cao [Fm] vút
Ngày nào chợt [C#] gió mưa về [C7] che khung [Fm] trời
Đá [Ab] không [C7] rã [F] rời
[F] Rồi ngày xanh ngày xanh qua nhanh
Rồi ngày xanh qua nhanh
Ngày hè đã nứt [C7] khô trên môi
Còn lại tiếc [F] thôi.

[F] Như viên [Dm] đá lưng [Gm] mềm vuốt ve tình [C7] nhân
[F] Nuôi mộng [Dm] ước lâu [Gm] bền [C7]
[Fm] Nhưng viên đá nay thành đá xanh thủy [C7] chung
Đá [Fm] rơi dọc sườn cao lưng [C7] đồi
Ngày ngày đợi [Fm] chết trong lùm [C7] cây u [Fm] uất
Ngày ngày nằm [C#] nhớ ân tình [C7] sâu muôn [Fm] đời
Đá [Ab] không [C7] đổi [F] dời
[F] Tình, tình ơi tình ơi mênh mông
Tình, tình ơi mênh mông
Dòng lệ nóng đã [C7] trôi trong tim
Còn lại xót [F] xa.

[F] Như viên [Dm] đá lưng [Gm] tròng mắt quan tài [C7] tươi
[F] Ôi mộng [Dm] đã tan [Gm] rồi [C7]
[Fm] Như viên đá nay thành đá trên mộ [C7] bia
Đá [Fm] im lìm ngàn thu rêu [C7] mờ
Người tình giờ [Fm] đã quên tình [C7] sâu xa [Fm] vắng
Người tình giờ [C#] đã quên tình [C7] sâu muôn [Fm] đời
Đá [Ab] không [C7] ngỏ [F] lời
[F] Sầu, sầu ơi sầu ơi thiên thu
Sầu, sầu ơi thiên thu
Ngày dòng máu đã [C7] loang trên môi
Lạnh mộ đá [F] thôi.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Khánh Ly [E] - Lê Uyên & Phương [F#] 
- Thiên Phương [F#] - Đại Dương [C] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/da-xanh/W8IUII9O.html