Dâng Chúa

Sáng tác: Lm. Kim Long

ĐK. [F] Chúa ơi từ [C] đây trọn đời [F] con ước nguyện dâng tiến [Am] Chúa
[Bb] Thân xác linh [C] hồn, nguyện cầu [C] Chúa dẫn đưa trên [F] đời.

1. [Bb] Ôi êm [Dm] đềm này giờ [C] Chúa nhân từ,
đã dủ [F] thương phận [Bb] hèn tôi [F] tớ
Muôn ơn [Bb] lành Người đổ [Gm] xuống chan [Am] hòa,
vì tình [Bb] yêu không [C] bến không [F] bờ.

2. [Bb] Qua bao [Dm] đời lòng này [C] ước vang lời,
ngợi khen [F] Cha toàn [Bb] năng nhân [F] ái.
Uy danh [Bb] Người hòa lừng [Gm] khắp cung [Am] trời,
vì Người [Bb] đã tạo [C] tác muôn [F] loài.

3. [Bb] Muôn cung [Dm] đàn nhịp nhàng [C] tấu vang trời,
hòa lời [F] con tụng [Bb] ca danh [F] Chúa.
Xin dâng [Bb] Người niềm trìu [Gm] mến muôn [Am] đời,
nguồn ơn [Bb] thiêng mưa [C] tưới chan [F] hòa.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Ca đoàn Cecilia - Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn [F] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/dang-chua/W8IU8CIC.html