Dang tay ôm thiên đàng

Sáng tác: Phan Ni Tấn

1. Mưa [Em] rơi trên tháp [C] đời
Xoa [Am] môi câu gọi [B7] mời
Yêu [C] nhau cho ngọt [Am] lời
Tình về [B7] môi.

Xuân [Em] sang trên đá [C] vàng
Dang [Am] tay ôm thiên [B7] đàng
Bay [C] qua môi phụ [Am] phàng
[B7] Vượt trần [Em] gian.

ĐK:
Yêu [Em] nhau không gối [D] mềm
Chăn [B7] bông che tấm [Em] lòng
Ru [B] ân tình long lanh
Lời nguyện [B7] xanh.

Yêu [E7] trên mái tóc [Am] mềm
Xoa [D] đôi [B7] tay êm [Em] đềm
Trên [C] đôi môi yêu [B7] kiều
Trên đá [Em] yêu.

2. Yêu [Em] nhau quên lối [C] về
Đan [Am] tay nuôi câu [B7] thề
Xóa [C] nét môi ê [Am] chề
Lệ đường [B7] mê.

Yêu [Em] nhau như đá [C] già
Thiên [Am] thu yêu ngọc [B7] ngà
Ru [C] nhau cho mặn [Am] mà
[B7] Lời tình [Em] ca.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Phan Ni Tấn [Em] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/dang-tay-om-thien-dang/W8IUZOF6.html