Đánh răng & tắm

Sáng tác: nhạc Võ Tá Hân, thơ Thích Nhất Hạnh

Đánh [Dm] răng và súc miệng
Cho [Am] sạch nghiệp nói [Dm] năng
Miệng thơm lời chánh ngữ
Hoa [Em] nở tự vườn [A] tâm

Đánh [Dm] răng và súc miệng
Cho [Am] sạch nghiệp nói [Dm] năng
Miệng thơm lời chánh [E] ngữ
Hoa [Am] nở tự vườn [Dm] tâm

Không [Dm] sinh cũng không diệt
Không [C] trước cũng không [Dm] sau
Trao truyền và tiếp [G] thọ
Pháp giới tính nhiệm [A] mầu

Không [Dm] sinh cũng không diệt
Không trước cũng không [Gm] sau
Trao [C] truyền và tiếp thọ
Pháp [A7] giới tính nhiệm [Dm] mầu

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Ngọc Sơn [Dm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/danh-rang-tam/W8IU8OOO.html