Đành tiễn em

Sáng tác: Nguyễn Hải Phong

[E] Bao lâu nay ta luôn sát [B] bên
Tay trong tay tình yêu vững [F#m] bền
Càng xa càng phải vui [A] lên
Cuộc đời là [E] thế đó em cách chia vô thường
Và [B] rồi đến khi tiễn em lên đường
Và [F#m] rồi sorry sorry [A] sorry sorry.

[E] Mai đây ai kia yêu em đón [B] về
Đem yêu thương trao em thốt [F#m] lên
Cả ngày nhìn em say [A] mê
Và rồi người [E] mới sẽ yêu sẽ thương vô cùng
Và [B] rồi nhớ em nhớ em vô cùng
Tuy [F#m] nhiên sorry sorry [A] sorry sorry.

ĐK:
[E] Thế là hết ngày ấy thế là hết
[B] Thế là hết ngày ấy thế là hết
[F#m] Ngày nào mình sống cùng vậy mà giờ mình chẳng cần nhau nữa
[A] Ngày nào mình sống cùng vậy mà giờ mình đôi ta đôi đường.

[E] Thế là hết ngày ấy thế là hết
[B] Thế là hết ngày ấy thế là hết
[F#m] Ngày nào mình sống cùng vậy mà giờ mình chẳng cần nhau nữa
[A] Ngày nào mình sống cùng vậy mà giờ mình đôi ta đôi [E] đường.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Văn Mai Hương [E] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/danh-tien-em/W8IUI906.html