Đạo nghĩa giang hồ - Xích lang OST

Sáng tác: Nhạc Hoa

Intro: [Dm][C]-[Bb][C][Gm]-[Am][Dm]-[Gm][C][F]

Đạo [Dm] nghĩa giang [C] hồ từ nam [Bb] tới bắc xuân [C] hạ rồi thu [Gm] đông [C]
Đời lao [Am] lý qua [Dm] rồi cùng nâng [Gm] ly, uống [Bb] cho vinh đục thăng [C] trầm
Phải [Dm] sống ân [C] tình đừng quên [Bb] nhân nghĩa xua [C] tan biệt thế [Gm] gian [C]
Ai [Am] trách ai [Dm] hờn tình anh [Gm] em vẫn [C] như sông Đà trào [F] dâng

Xông pha nhiều [Bb] phen năm tháng tranh [Am] đua
Oai hùng [Bb] đó nhưng [C] sầu giăng [F] lối
Anh em xương [Am] máu sống chết có [Dm] nhau
Trọn kiếp [Gm] này , tình [Bb] nghĩa vẫn không nhạt [C] phai

Trọn [Dm] nghĩa vẹn [C] tình, nào các chiến [Bb] hữu khuyên [C] can, dạy các [Gm] em [C]
Ân [Am] oán qua [Dm] rồi nào anh [Gm] em sống [C] sao cho đẹp đời [F] thôi !

Xông pha nhiều [Bb] phen năm tháng hơn [Am] thua
Oai hùng [Bb] đó nhưng [C] sầu giăng [F] lối
Anh em kề [Am] nhau những lúc phong [Dm] ba
Trọn kiếp [Gm] này tình [Bb] nghĩa vẫn không nhạt [C] phai

Trọn [Dm] nghĩa vẹn [C] tình, tình cao như [C] núi, dẫu ly biệt cách [Gm] xa [C]
Ai [Am] mất, ai [Dm] còn dù trăm [Gm] năm khắc [C] ghi trong lòng [F] nào phai
Ân [Am] oán qua [Dm] rồi cùng nâng [Gm] ly, uống [C] cho thăng trầm đời [F] ta

Xông pha nhiều [Bb] phen năm tháng hơn [Am] thua
Oai hùng [Bb] đó nhưng [C] sầu giăng [F] lối
Anh em vì [Am] nhau những lúc phong [Dm] ba
Trọn kiếp [Gm] này tình [Bb] nghĩa vẫn không nhạt [C] phai

Trọn [Dm] nghĩa vẹn [C] tình, tình cao như [C] núi, dẫu ly biệt cách [Gm] xa [C]
Ai [Am] mất, ai [Dm] còn dù trăm [Gm] năm khắc [C] ghi trong lòng [F] nào phai
Ân [Am] oán qua [Dm] rồi cùng nâng [Gm] ly, uống [C] cho thăng trầm đời [F] ta

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Phú Lê [F] - Hoàng Hồng Quân [F] 


Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/dao-nghia-giang-ho-xich-lang-ost/W8IU70ZE.html