Đắp mộ cuộc tình 2

Sáng tác: Đang cập nhật

1. Ai oán một cung [Dm] đàn lỡ làng độc bước lang [Am] thang, trách [Gm] người đi vội [Dm] vàng
Nhìn làn khói [Bb] thuốc trắng [C] bay tiếc chuỗi ngày [F] dài
Dở [Gm] dang khóc sầu từng [Bb] ngày chắc [Dm] người [Gm] giờ vui nơi [Am] ấy.

2. Giữa bước cùng lối [Dm] về em thề trọn kiếp chung [Am] đôi nay [Gm] sao vội quên [Dm] rồi
Vì nghèo em [Bb] bước bước [C] lên gấm lụa giàu [F] sang
Bỏ [Gm] quên mối tình bẽ [Bb] bàng khẽ [Am] cười chúc phúc cho [Dm] nàng

ĐK: Bao nhiêu [F] năm từ thuở học [Bb] sinh vẫn đưa đón [Am] người
[Gm] Vẫn nghe em [Dm] cười đau [Am] lòng người [Dm] ơi giờ sao chới [Am] với
Tan cơn [F] mơ lòng còn ngẩn [Bb] ngơ cớ sao hững [Am] hờ
[Gm] Lỡ duyên mong [Dm] chờ không [Am] hiểu thật hay [Dm] mơ
Mừng em hạnh [Am] phúc, chúc [Gm] em luôn [Dm] cười.

3. Như kẻ buồn điên [Dm] cuồng đêm ngày, nơi góc trường [Am] xưa, tôi [Gm] đang đợi ai [Dm] về
Hạt mưa rơi [Bb] xuống ướt [C] vai khóc khổ một [F] thời
Khóc [Gm] cho, ái tình cuộc tình cuộc [Bb] đời nhớ [Am] người nhớ đến một [Dm] đời.

--------------------
Phiên bản hợp âm khác:

1. Ai oán một cung [Dm] đàn lỡ [Bb] làng độc bước lang [F] thang, trách [C] người đi vội [Dm] vàng
Nhìn làn khói [Bb] thuốc trắng [C] bay tiếc chuỗi ngày [F] dài
Dở [Gm] dang khóc sầu từng [Bb] ngày chắc [Am] người giờ vui nơi [F] ấy. [Dm7] [Am7]

2. Giữa bước cùng lối [Dm] về em [Bb] thề trọn kiếp chung [F] đôi nay [C] sao vội quên [Dm] rồi
Vì nghèo em [Bb] bước bước [C] lên gấm lụa giàu [F] sang
Bỏ [Gm] quên mối tình bẽ [Bb] bàng khẽ [Am] cười chúc phúc cho [Dm] nàng

ĐK: Bao nhiêu [C] năm [Am] từ thuở học [Dm] sinh vẫn đưa đón [F] người
Vẫn nghe em [Dm] cười [C] đau lòng người [Dm] ơi giờ sao chới [F] với
Tan cơn [C] mơ [Am] lòng còn ngẩn [Dm] ngơ cớ sao hững [F] hờ
Lỡ duyên mong [Bb] chờ không [Am] hiểu thật hay [Dm] mơ
Mừng em hạnh [F] phúc, [Am] chúc em luôn [Dm] cười.

3. Như kẻ buồn điên [Dm] cuồng đêm [Bb] ngày, nơi góc trường [F] xưa, tôi [C] đang đợi ai [Dm] về
Hạt mưa rơi [Bb] xuống ướt [C] vai khóc khổ một [F] thời
Khóc [Gm] cho, ái tình cuộc tình cuộc [Bb] đời nhớ [Am] người nhớ đến một [Dm] đời.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Đạt Võ [Ebm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/dap-mo-cuoc-tinh-2/W8IUUCZ9.html