Đâu rồi lăng Đan Dương

Sáng tác: nhạc Đang cập nhật, thơ Nguyễn An Phong

[C] Rồi sẽ có một [Am] ngày
Ta đưa em về thăm quê [Dm] hương
Từ ải [G] bắc đến mũi Cà [C] Mau
Để thăm [F] lăng tẩm triều Gia [Em] Long
Bỗng chạnh [C] lòng nhớ đến Đan [F] Dương
Đã một thời vang bóng Quang [Em] Trung
Người anh [G] hùng áo vải Tây Sơn
Đã nối liền đất nước quê [C] hương

Ta sẽ hỏi [F] em em [Dm] ơi em [Am] còn nhớ gì [Em] không?
Hữu [C] Xuân rượu tiễn người [Am] hùng
Ngọc Hân kính [Dm] cẩn tay dâng cẩm [G] bào
[F] Lòng ái hậu nao [Dm] nao [Am] tình quân vương ngây [Em] ngất
Trời đất say [Dm] xưa tàn cuộc tiển [F] đưa tiển [C] đưa

Lệnh [Cm] ba quân lên [G] đường toàn [Ab] dân ta đại [Cm] thắng
[Bb] Quân Mãn [Eb] Thanh đã tan [Bb] hàng lui [Gm] bước
[Bb] Bắc Bình Vương đăng quang khải hoàn ca vang [Cm] vang
[Fm] Khi nhạc ngựa đã vang [Bb] rền bốn [Eb] phương

Cờ đào tung [Cm] gió phất phơ trên kinh [G] thành
Lòng dân hăng [Bb] say hồn nước tung [Eb] bay
Con [Gm] ơi con ngủ ngủ cho [Bb] say
Để cha giúp [G7] nước mơ ngày vinh [Cm] quang

[Cm] Nhớ hai trăm năm [Ab] trước [Bb] không ngăn được nỗi [Eb] sầu
Đan [G] Dương cung điện còn đâu Dương [Fm] Xuân phủ cũ qua [G] rồi
[Ab] Ghé ngang cồn Bông [Fm] Sứ [Ab] để ngắm lại tuổi [Eb] tiên
[G] Mà nghe lòng hoài cổ [G7] chợt nhớ thời đã [Cm] qua

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Khánh Ly & Duy Quang [C-Cm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/dau-roi-lang-dan-duong/W8IUUOZZ.html