Để Chúa đến

Sáng tác: Lm. Nguyễn Duy

1. [Am] Xin cho [Dm] lòng chúng [E7] con luôn mở [Am] rộng chờ mong Chúa [C] đến.
[Am] Xin cho lòng chúng [F] con [G] luôn thắm [C] nồng một tình yêu [F] mến.
[Dm] Xin cho lòng chúng [G] con luôn khát [C] khao, luôn ước [Em] ao.
Một thế [G] giới sướng vui dạt [C] dào, một thế [Em] giới không còn khổ [Am] đau.

ĐK: Để Chúa [C] đến trong cuộc [F] đời, để Chúa [Dm] đến mang ơn [E7] trời.
Nguồn hạnh [Am] phúc cho con [C] người. Mùa cứu [Em] rỗi cho mọi [Am] nơi.

2. [Am] Xin cho [Dm] lòng chúng [E7] con không oán [Am] hờn và không ghen [C] ghét.
[Am] Xin cho lòng chúng [F] con [G] luôn quảng [C] đại và luôn tha [F] thứ.
[Dm] Xin cho lòng chúng [G] con yêu mến [C] Người, yêu suốt [Em] đời.
Chỉ biết [G] sống hiến dâng phục [C] vụ, và hướng [E] đến ân tình trời [Am] cao.

3. [Am] Xin cho [Dm] lòng chúng [E7] con như máng [Am] cỏ tỏa nồng hơi [C] ấm.
[Am] Nên nơi Ngài náu [F] thân [G] khi xuống [C] chân một đêm cô [F] vắng.
[Dm] Cho con được ủi [G] an ai khóc [C] than, ai khó [Em] khăn.
Giọt nước [G] mắt sẽ nên nụ [C] cười, và tiếng [E] hát vang dậy trần [Am] gian.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Nhóm Du Ca [Abm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/de-chua-den/W8IU778Z.html