Đêm nguyệt tận

Sáng tác: Đỗ Dũng

[F] Đêm nguyệt tận ta gọi gió [Bb] về [Gm] ngoài trời mưa mãi không [C7] ngừng
Và hồn [Bb] ta tan loãng trong không [F] gian [D7]
[Gm] Đêm trăng sao không [C] về, đêm [Bb] nghe mưa thì thầm
Từng [Gm] giọt như mắt [C] ai, từng [C7] giọt như mắt [F] ai.

Không [Bb] còn trời sao khuya lấp lánh trong [C7] mắt em ngày [F] ấy
Không [D7] còn bàng bạc ánh trăng [Gm] tan trên [C7] tóc hương mùa [F] cũ
Em [Bb] về một đường sao dắt lối trên [C7] gót chân nhỏ [F] bé
Tôi trông [Gm] theo vời [C] vợi trong một [C7] mùa trăng [F] tan.

[Bb] Đêm nguyệt tận chỉ còn mưa [F] về, chỉ còn mưa [Gm] về suốt [C7] một tình [F] tôi.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Trần Dũng [F] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/dem-nguyet-tan/W8IU680A.html