Đêm sâu nỗi nhớ

Sáng tác: nhạc Nguyễn Minh Hải, thơ Đặng Hiền

Đêm [C] sâu như nỗi [Am] nhớ
Đêm không [F] lạ những nỗi [Em] buồn
Những nỗi [Am] buồn lạ bỗng chênh [F] vênh
Như trăng tháng [Dm] Bảy như trăng tháng [G] Bảy
Như tình [Em] đầu tình ngỡ chia [C] tay. [G] [C]

Đêm quyến [F] rũ đêm trườn lên vết [Em] đau
Đêm ngọt [Am] ngào đêm cắt [A7] đứt tình [Dm] nhau
Đêm nứt [G] nở tình xót thương [Em] mau
Đêm thức [Am] dậy chuyển mình khe [F] khẽ
Em thức [G] dậy nén tiếng thở [C] dài
Đêm chợt [Am] vàng bóng nắng liêu [Dm] trai
Đêm ngậm [G] ngùi màu giấy cũ mơ [C] phai.

Em ở [C] lại quên bờ môi [Am] nhớ
Quên tháng [G] Mười ngọt những cơn [C] mơ
Em ở [Dm] lại nhớ nhớ thương [G] thương
Em ở [Em] lại nhớ nhớ thương [Dm] thương
Anh ở [G] lại mưa thấp thoáng bàn [C] tay.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Dzoãn Minh [C] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/dem-sau-noi-nho/W8IU68ZE.html