Đêm Thánh vô cùng (Silent Night)

Sáng tác: Franz Xaver Gruberto & Joseph Mohr - Lời Việt: Hùng Lân

[C] Ðêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừng
[G7] Ðất với trời [C] se chữ Ðồng
[F] Ðêm nay Chúa con [C] thần thánh tôn thờ
[F] Canh khuya giáng sinh [C] trong chốn hang lừa
[G7] Ơn châu báu không bờ [C] bến
Biết tìm [G7] kiếm của chi [C] đền

[C] Ôi Chúa thiên đàng, cam nếm cơ hàn
[G7] Nhấp chén phiền [C] vương phong trần
[F] Than ôi Chúa thương [C] người đến quên mình
[F] Bơ vơ chốn quên [C] nhà lúc sinh thành
[G7] Ai đang sống trong lạc [C] thú
Nhớ rằng [G7] Chúa đang đền [C] bù

[C] Tinh tú trên trời, sông núi trên đời
[G7] Với thánh thần [C] mau kết lời
[F] Cao rao hóa công [C] đã khéo an bài
[F] Sai con hiến thân [C] để cứu nhân loại
[G7] Hang chiên máng rêu tạm [C] trú
Bốn bề tuyết [G7] sương mịt [C] mù

-----------------

[C] Silent night, holy night
[G7] All is calm, [C] all is bright
[F] Round yon Virgin, [C] Mother and Child
[F] Holy Infant so [C] tender and mild
[G7] Sleep in heavenly [C] peace
Sleep in [G7] heavenly [C] peace

[C] Silent night, holy night
[G7] Shepherds quake [C] at the sight,
[F] Glories stream from [C] heaven afar
[F] Heavenly hosts [C] sing Alleleulia
[G7] Christ the Saviour is [C] born!
Christ the [G7] saviour is [C] born

[C] Silent night, holy night
[G7] Son of God, [C] love's pure light
[F] Radiant beams from [C] thy holy face
[F] With the dawn of [C] redeeming grace
[G7] Jesus Lord at thy [C] birth
Jesus [G7] Lord at thy [C] birth

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Alan Jackson [G] - Air Supplier [C] 
- Elvis Phương [C] - Michael Buble [G] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/dem-thanh-vo-cung-silent-night/W8IUIAF6.html