Đi đến vô biên

Sáng tác: TT. Thích Chân Quang

Lời 1:
Vầng mây bay đi [C] đâu
Theo cơn gió qua [G] mau
Mưa rơi xuống ngang [C] đầu [Am]
Cành hoa rơi đêm [G] thâu
Lá vẫn xanh một [F] màu
Hương khuya còn in [C] dấu [G]
Người như đi bên [C] nhau
Nhưng ai biết trong [G] nhau
Mang bao nỗi u [F] sầu [Am]

Đời đôi khi thương [F] đau
Yêu thương có bao [F] lâu
Nói với nhau tình [G] sâu [F]
Chỉ mong cho trăng [F] sao
Lung linh sáng trên [F] cao
Giữ mãi muôn đời [G7] sau

Để ta đi theo [C] nhau
Trong Chân lý thiên [G] thu
Như mơ ước ban [F] đầu [Am]
Đường vô biên xa [F] xôi
Đem tình thương khắp [F] nơi
Mong người yêu quý [G] người [F]
[C] Sông ngoài kia vẫn [Am] trôi
Hoa thềm xuân vẫn [G] rơi
Xin cùng đi mãi [C] thôi

Lời 2:
Vầng mây bay đi [C] đâu
Khi cơn gió qua [G] mau
Mưa rơi xuống ngang [C] đầu [Am]
Người ơi xin theo [G] nhau
Dẫu khó khăn giãi [F] dầu
Trong tâm hồn nương [C] náu [G]
Vì hư không bao [C] la
Trong chân lý sâu [G] xa
Như không bến không [F] bờ [Am]

Đường xa xôi bay [F] lên,
Theo nhau đến vô [F] biên
Khúc hát vui bình [G] yên [F]
Cỏ hoa trên non [F] cao
Hay tia nắng xôn [F] xao
Lấp lánh qua vườn [G7]rau

Để ta đi theo [C] nhau
Trong Chân lý thiên [G] thu
Như mơ ước ban [F] đầu [Am]
Đường vô biên xa [F] xôi
Đem tình thương khắp [F] nơi
Mong người yêu quý [G] người [F]
[C] Sông ngoài kia vẫn [Am] trôi
Hoa thềm xuân vẫn [G] rơi
Xin cùng đi mãi [C] thôi

Ta đi [Am] về nơi vô [G7] cùng ngập ánh [G] dương [G7]
Niềm hạnh [Am] phúc là có [C] nhau nghìn kiếp [F] sau [G]
Chân trời [Am] hồng vui ngập [Fm] lòng đời mênh [C] mông

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Thích Chân Quang [C] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/di-den-vo-bien/W8IUU80C.html