Định mệnh (Định mệnh buồn)

Sáng tác: Song Ngọc

1.Thôi nhé em đừng nhiều hận [D] sầu
Đừng thương [Bm] tiếc để rồi xa [A] xôi
Đừng trách [F#m] chi đã lỡ duyên [Bm] đời
Hai [G] chúng ta đi hai [A] đường
Chuyện thương yêu đâu còn [A7] nữa.

2. Ôm ấp chi một định mệnh [D] buồn
Để chua [Bm] xót những gì cho [A] nhau
Người bước [F#m] đi mà nát tan [Bm] lòng
Ai [G] đứng trông theo ngậm [A7] hờn
Tình yêu mất đi còn [D] đâu [G] – [D]

ĐK:
Anh đâu lỗi [Bm] hẹn
Mà đời lại [Em] xui
Ngăn [A] cách với chia [D] phôi
Phải [Bm] chăng anh [F#m] ơi
Tình lỡ ước [G] mong
Trách chi người sang [Em] sông. [A7]

3. Thôi nhé em đừng buồn làm [D] gì
Dù thương [Bm] tiếc vẫn là biệt [A] ly !
Đời cớ [F#m] sao lại lắm u [Bm] sầu
Anh [G] khóc mối duyên ban [A7] đầu
Từ đây chết trong lòng [D] nhau [G] – [D]

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Elvis Phương [Eb] - Phượng Mai & Duy Quang [C] 
- Cẩm Ly & Quốc Đại [D] - Chế Linh [E] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/dinh-menh/W8IU0FDF.html