Đóa hoa đôi

Sáng tác: Hữu Xuân

1. Ngày [Am] ấy bên giậu [C] vắng
Hái đoá hoa [G] đôi bên đường xa [Am] xôi
Cánh [Am] thắm, hoa thầm [C] lắng
Giống như [G] là em gái [Am] tôi.

Dịu [C] dàng [G] đoá hoa [Am] đôi
Trao [Dm] em tôi hỏi [Am] em
Kìa [C] em [G] có hay [Am] chăng
Những cánh [Dm] hoa sao dịu [Am] êm
Em nói [Dm] có nhưng [G] sao em biết [Em] anh
Đã hỏi [Am] em hoa có dịu dàng.

2. I [Am] plucked in a [C] hedge
On the [G] roadside a pair [Am] flower
Whose [Am] petals were [C] soft
Like [G] your [Am] character.

I [C] gave it to [Am] you
And [Dm] asked if you [Am] thought
That [C] it was [Am] gentle
And [Dm] that it was [Am] soft
You said [Dm] yes but [G] how could you [Em] know
The reason [Am] why I asked you so.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Tam Ca Áo Trắng [Bbm] - Tú Quyên [Abm] 


Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/doa-hoa-doi/W8IUWA86.html