Đôi bờ thương nhớ

Sáng tác: nhạc Trịnh Ngọc Châu, thơ Nguyễn Khắc Tú

Dòng Lam [Am] Giang chia giữa làm [Dm] chi
Nhà anh bên [G] ni nhà em bên [C] nớ [Em]
Bên anh bãi [Am] bồi bên em bờ [Dm] lở
Hồng Lĩnh quê [G] anh soi bóng dòng [F] trôi
Trời chung [Em] nhau hai bóng chung [Dm] đôi
Tiếng lùa [F] cá đêm [G] trăng cùng một [C] nhịp
Tiếng ầu [Em] ơ câu hò sâu [Dm] lắng
Tiếng mẹ ru [G] con da diết đôi [Am] bờ.

Bên bờ [Dm] em văng [Em] vẳng tiếng [Am] thơ
Ai ngâm [Am] Kiều giữa mùa trăng [C] khuyết
Câu ví [Dm] ngân chiều nào tiễn [G] biệt
Anh đi [F] về em ở [G] lại bên [C] ni
Răng chia [Em] đôi câu ví mần [F] chi
Ở trong [Am] đó chung hồn thơ người [G] Nghệ
Em qua [Dm] mần du anh qua mần [C] rể
Để cùng [Dm] chung câu ví [E7] dặm quê [Am] mình.

Đứng bên [G] ni nhìn sang bên [F] nớ
Dãy núi [G] Hồng chờ em sang Hà [C] Tĩnh
Đứng bên [Dm] ni sông Lam huyền [G] thoại
Anh mong [E7] về bên nớ Nghệ [Am] An.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Trung Nghĩa [Abm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/doi-bo-thuong-nho/W8IU97AW.html