Đời là cát, bụi là ta

Sáng tác: Thái Kiệt

Đừng chê [Em] bai, hay cười [D] ai
Đời là thế [Bm] đó lúc thân tàn chẳng ai ngó ngàng

Ngày xưa vinh [Em] quang ai cũng [D] ngoan
dạ thưa anh [Bm] anh, khi xa cơ chẳng còn dạ [Em] thưa.

Đừng khinh [Em] khi tranh giành chi đến lừa gạt [D] nhau
Luật nhân [Bm] quả cũng sẽ đến, xin hãy làm điều tốt

Hãy tu [Em] tâm tích thiện đức chớ đừng hại [D] ai
Đời là [Bm] cát bụi là ta nằm xuống như [Em] nhau.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Thái Kiệt [Fm] - Ngọc Ánh Sáng [Cm] 


Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/doi-la-cat-bui-la-ta/W8IU7Z76.html