Đời phong ba

Sáng tác: Nhạc Hoa - Lời Việt: Lư Anh

[Em] Núi sông ngút [C] ngàn đất [D] trời bao la đợi [Em] ta
Làm thân [Am] trai phong ba hề [D] chi đường đi [G] tới bát ngàn chờ [B7] ta

[Am] Thế gian đổi [C] dời cho [D] dù tương lai còn [Em] xa
Đường công [Am] danh thênh thang thời [D] gian
Nào ta [G] gắng bước tới ngày [B7] mai

Kiếp phong [Am] ba ta làm [D] trai có xá [Am] chi khó khăn trong [C] đời
Có lắm [B7] điều gian khổ chờ ta lòng vững [C] bền dù [D] đời bọt [Em] bèo

Đời phong [Am] sương ta phong trần một [Em] đời
Đời sóng [Bm] gió ta đã trôi dạt một [Em] thời
Thì hôm [C] nay ta sẽ quay trở [G] về
Bến sông [Am] trăng đã quên xứ sở [D] thơ ấu

Dù hôm [Em] nay ta vẫn chưa là [G] ai
Nhưng quyết [Bm] âm mai mốt ta thành [Em] công
Dù được hay [Am] không ta vẫn không sờn [Em] lòng
Cố tâm nguyện [B7] thề ngày vinh [Em] quang

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Châu Gia Kiệt [Em] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/doi-phong-ba/W8IUIBUW.html