Đơn côi

Sáng tác: Trường Lê

1. Ngày [Bb] vui em bước bên [C] chồng
Tôi đớn đau [Am] lòng đứng lặng bờ [Dm] sông
Thuyền [Bb] ai trôi theo con [C] nước
Xuôi về bên [Am] ấy ấm êm mặn [Dm] nồng.

2.Còn [Bb] đây mấy câu tỏ [C] tình
Cớ sao bỏ [Am] mình em đành quên [Dm] mau
Ngày [Bb] xưa ai buông câu [C] nói
Sao dời vật [Am] đổi thương mình anh [Dm] thôi.

ĐK:
Ngồi [Bb] nghe mấy câu ơi [C] hò
Thương bóng con [Am] đò nước ròng nước [Dm] lớn
Rồi [Bb] mai khăn đóng che [C] đầu
Em bước qua [Am] cầu em là cô [Dm] dâu.

Tình [Bb] tang í a tang [C] tình
Phận bọt [Am] bèo làm sao dám [Dm] mơ
Tình [Bb] tang í a tang [C] tình
Em đi [Am] rồi sao cứ mong [Dm] chờ.

* Phấn [G] son điểm tô má [Dm] hồng
Về nhà [Bb] chồng ấm [C] êm cùng [F] ai
Nơi [G] này riêng một mình [Dm] tôi
Ôm mối tơ [Am] sầu đêm nằm đơn [Dm] côi.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Huy Nam [Dm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/don-coi/W8IU90BF.html