Đồng dao tháng bảy

Sáng tác: Tuấn Khanh (trẻ)

1. Hóa [Em] thân làm một cơn [G] gió
Gió bay qua từng cánh [C] đồng
Hỏi [Am] thăm những người nông [D] dân
Đất [C] quê sao lắm tội [Bm] tình
Đất [C] quê có [D] giá [Bm] phận người điêu [Em] linh.

Hóa [Em] thân làm một cơn [G] mưa
Mưa bay qua những ngục [C] tù
Hỏi [Am] thăm những người sĩ [D] phu
Dân [C] ta sao lắm tội [Bm] tình
Dân [C] ta sao [D] lắm [Bm] phận người điêu [Em] linh.

ĐK:
Mưa [C] ơi, thơm mát phận [D] người
Mưa [Bm] rơi để mẹ còn [Em] vui
Mưa [Am] trôi đi hết đêm [Bm] dài
Em [C] thơ thức [D] giấc, tìm tới tương [Em] lai.

Gió [C] lên, theo gió mưa [D] về
Gió [Bm] lay người còn ngủ [Em] mê
Ngủ [Am] mê quên hết ê [Bm] chề
Ngủ [C] mê quên [D] hết, đường tới tương [Em] lai.

2. Hóa [Em] thân làm một con [G] dế
Dế kêu qua những đêm [G] trường
Dế [Am] kêu thương nhớ ruộng [D] nương
Tiếng [C] kêu như khúc đoạn [Bm] trường
Tiếng [C] kêu ai [D] oán [Bm] như đòi yêu [Em] thương.

Hóa [Em] thân làm một câu [G] hát
Hát lên không chỉ cho [C] mình
Hát [Am] lên giữa đời nhục [D] vinh
Hát [C] cho ai lắm tội [Bm] tình
Hát [C] cho năm [D] tháng [Bm] vẫn còn điêu [Em] linh.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Tuấn Khanh [Em] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/dong-dao-thang-bay/W8IU6067.html