Đừng nói lời chia tay

Sáng tác: Lâm Trọng Tường

1. Con phố kỷ [Am] niệm sẽ tiễn bước người ra đi
Khi [G] tình đã biệt [F] ly còn [A7] thương tiếc làm [Dm] gì
Tình [Am] đời bạc như [Dm] vôi người ta phụ khó tham [Am] sang
Rẽ [G] chia đôi lứa đôi [C] đàng mộng ban [F] đầu đành thôi vỡ [E7] tan

2. Mơ ước thuở [Am] nào nay đã hết mộng xa xôi
Câu [G] thề hứa trọn [F] đôi giờ [A7] đây hết thật [Dm] rồi
Mộng [Am] tình mình chia [Dm] xa nào đâu tại bởi đôi [Am] ta
Để [G] trăng như sắp phai [C] tàn nay nát [F] lòng nuốt [E7] lệ lìa [Am] xa

ĐK:
[Am] Thôi tình đã hết [Dm] rồi
[Am] Người cứ ra [Dm] đi đừng [Am] nói lời chia [C] ly
Cho [Dm] đẫm lệ hoen [Am] mi mặn đắng lúc phân [F] kỳ
Tình đã hết [G] rồi
[F] Người cứ quên [G] ta đừng nói lời chia [Dm] xa
Cho lòng đau xót [E7] xa đừng nói lời chia [G] tay
Nghe vụn [E7] nát trái tim [Am] này.

3. Duyên ước không [Am] thành thôi đừng trách hờn chi nhau
Khi [G] tình vỡ tình [F] đau mình [A7] ai cũng nặng [Dm] sầu
Rồi [Am] tạ từ chia [Dm] tay còn gieo mặn đắng chua [Am] cay
Cõi [G] yêu nay đã hao [C] gầy thôi âm [F] thầm giã [E7] biệt từ [Am] đây

* Giữ [G] trong nhau dấu yêu [C] này xin ai [F] đừng nói [E7] lời chia [Am] tay.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Huỳnh Thật & Hồng Phượng [Abm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/dung-noi-loi-chia-tay/W8IUZ6W7.html