Đường cày đảm đang

Sáng tác: An Chung

1. Từ ngày anh [C] đi việc đồng [Dm] em giỏi [C] giang
Ruộng cấy [Am] chăng dây cây [Dm] lúa thẳng hàng
Đào đắp mương dẫn [G] nước quanh làng
[Am] Tiếng hát ba đảm [G] đang (ư).

Ở làng quê [C] ta, cày bừa [Dm] giờ gái thay [C] trai
Từng luống [Am] cao đồng trũng ruộng [Dm] ngoài
Cày khéo [G] tay nổi tiếng thôn Đoài
[Am] Thay trai nay [G] gái đua [C] tài

ĐK: Ruộng đồng quê [C] ta mương máng dọc [Dm] ngang
Nước đủ phân tro [G] nhiều, [Dm] bón chăm sớm [G] chiều
[C] Bội thu chiêm [Am] mùa trắc bông mẩy [G] đều
Cùng vì quê [Am] hương, lời Bác còn [Dm] vang
Giết giặc! Anh sẵn [G] sàng, cứu nước! Em đảm [C] đang
Dù bao gian [Am] khổ, tiếng [G] ca vẫn rộn [C] ràng.

2. Ngày đầu chưa [C] quen, đường cày [Dm] đâu thẳng [C] ngay
Nhưng đến [Am] hôm nay trên [Dm] cánh ruộng này
Màu xới lên thẳng [G] tắp đường cày
[Am] Lớp đất sâu đều [G] tay (ư)!

Trời vừa tinh [C] mơ, dọc bờ [Dm] rộn tiếng trâu [C] đi
Ta với [Am] trâu sương gió quản [Dm] gì
Bừa kỹ [G] xong gieo luống cho đều
[Am] Trâu ơi! Mai [G] lúa khoai [C] nhiều.

ĐK: Gửi người thân [C] yêu tiếng hát hậu [Dm] phương
Thắm đượm hương lúa [G] nồng, [Dm] có công em [G] trồng
[C] Đảm đang lo [Am] tròn nhắn anh yên [G] lòng
Còn giặc xâm [Am] lăng, tiền tuyến hậu [Dm] phương
Tất cả ta chung [G] lòng gắng sức hôm [C] nay
Giặc tan anh [Am] về ...Đón [G] anh thăm đường [C] cày

* Đường [G] cày đảm [C] đang!

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Thu Hiền [D] - Phạm Phương Thảo [Eb] 
- Anh Thơ [D] - Hồng Năm [D] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/duong-cay-dam-dang/W8IUZOAZ.html