Em đi về phía hoàng hôn

Sáng tác: nhạc Đinh Công Minh, thơ Lê Thị Trúc Phương

[Em] Em đi về phía hoàng [D] hôn
Ai dang [A] tay đỡ [B7] lấy một linh [Em] hồn
Thuở gót [G] hồng em vô tình giẫm [C] nát
Những yêu [D] thương bỗng [B7] chốc hóa cô [Em] đơn.

[Em] Em đi về phía hoàng [D] hôn
Có còn [A] ai níu [B7] giữ một linh [Em] hồn
Để tiếc [C] nuối đừng âm thầm giày [Em] xéo
Những đêm [B7] trường hiu quạnh tiếng yêu [Em] thương.

[Am] Em thôi đừng tiếc chi [Em] em
Em quên [D] tôi em quên cả ân [G] tình
Dẫu bẽ [C] bàng tôi cũng đành quên [Am] hết
Để cho [B7] em vui trọn nỗi đa đoan.

[Am] Em thôi đừng tiếc chi [Em] em
Quên đau [D] thương đi cho hết con [G] đường
Mảnh ân [C] tình tôi mong em còn [F#7] giữ
Rồi bình [B7] minh dẫu héo hắt môi [Em] xinh.

[Em] Em đi về phía hoàng [D] hôn
Biết còn [A] ai níu [B7] giữ một linh [Em] hồn
Thôi em [C] nhé cố tìm quên em [F#7] nhé
Bước chân [B7] nào quay về với yêu [Em] thương.

* [F] Em đi về phía hoàng [E] hôn
[F] Em đi về [B7] phía hoàng [E] hôn

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Quang Dũng [Em] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/em-di-ve-phia-hoang-hon/W8IU6FUZ.html