Em về với Huế

Sáng tác: Lê Diệp & Nhật Minh

1. Mai em [G] về về với [Am] huế
[Bm] Về với dòng sông [C] hương
Cho [Am] tôi gợi theo nỗi [G] nhớ
Giọng [D7] hò ai kia vấn [Am] vương [D7]

2. Mai em [G] về về với [Bm] huế
[E7] Thăm dùm tôi chốn [Am] xưa
Rêu [D7] phong thành quách cổ
Dưới nắng vàng mộng [D7] mơ

ĐK: [Am] Hò ơi vọng xa chuông chùa Thiên [D7] Mụ
Xin cho [G] người tấm lòng từ [D7] bi
Nhịp đò [Bm] đưa huế xưa thuở ấy
Đò anh thay [Em] đổi đưa anh bước vu [Am] quy [D7]

3.Mai em [G] về về với [Am] huế
[Bm] Về với dòng sông [C] Hương
Bâng [Am] khuâng tình trong nỗi [G] nhớ
Có [Am] thương cho lòng tôi gợi [G] đến
Có [D7] thương cho lòng tôi [G] về cùng

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Vân Khánh [Ab] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/em-ve-voi-hue/W8IUW0CW.html