Errant love (Ju san liang yi yi - 聚也依依散也依依 - Gathering and scattering) Version 2

Sáng tác: 李碧華/Lilian Lee

Errant Love (Ju San Liang Yi Yi - 聚也依依散也依依 - Gathering and Scattering)( Version 2) (by 李碧華/Lilian Lee)

Intro:
[Dm] [Bb] - [C],
[Dm] [Bb] - [A] [A]

1. 細數窗前的雨滴
[Dm] Xì shù chuāng qián [Bb] de [C] yǔ [Dm] dī,
細數門前的落葉;
[Dm] Xì shù mén qi- [Gm] án de luò [Dm] yè;
細數窗前的雨滴,
[Dm] Xì shù chuāng qián [Am] de yǔ [Dm] dī,
細數門前的落葉。
[Gm] Xì shù mén qián [C] de luò [Dm] yè.

2. 晚風啊!晚風啊!
[Dm] Wǎn fēng [C] a, a- [Dm] h! Wǎn fēng [C] a,
化為一句一句的低語;
Huà [Bb] wéi yī jù [C] yī jù, de [Am] dī yǔ;
聚也依依,散也依依。
[Dm] Jù… yě… [Gm] yī yī, [Am] sàn yě [Bb] yī [C] yī [Dm] yī…

Instrumental: [Dm] [C] [Bb] - [C] [Dm]

3. 傾聽海浪的呼吸,
[Dm] Qīng tīng hǎi làng [Bb] de [C] hū [Dm] xī,
傾聽杜鵑的輕啼;
[Dm] Qīng tīng dù ju- [Gm] ān de qīng [Dm] tí;
傾聽海浪的呼吸,
[Dm] Qīng tīng hǎi làng [Am] de hū [Dm] xī,
傾聽杜鵑的輕啼。
[Gm] Qīng tīng dù juān [C] de qīng [Dm] tí.

4. 晨風啊!晨風啊!
[Dm] Chén fēng [C] a, a- [Dm] h! Chén fēng [C] a,
化為一句一句的低語;
Ah! [Bb] Huà wéi yī jù [C] yī jù, de [Am] dī yǔ;
魂也依依,夢也依依。
[Dm] Hún… Hún yě… [Gm] yī yī, [Am] mèng yě [Bb] yī [C] yī [Dm] yī…

Instrumental:
[Dm] [Am] [Bb] - [C] [F]
[Gm] [Am] [Bb] - [C] [Dm]

Repeat verse 1 & 2

Outro Instrumental:
[Dm] [C] [Dm] [C]
[Dm] [C] [Dm] [C] [Dm]…

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Lilian Lee [Dm] - Pan Yun [C#m] 


Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/errant-love-ju-san-liang-yi-yi-gathering-and-scattering-version-2/W8IU96AU.html