Gia nghiệp đời con

Sáng tác: Lm. Thái Nguyên

ĐK: Thánh ý [Dm] Ngài [Em] là gia [Am] nghiệp đời [C] con,
là tình [F] yêu cho con ủ [Dm] ấp, là ước mơ con thơ đi [Am] tìm,
là niềm [G] tin cho con [Em7] luôn vững lòng chờ [Am] mong.

1. Xin dạy con đường nẻo [C] Ngài
Xin dịu [Dm] con từng bước [G] đi, qua ngàn gian [C] khổ
Có Chúa bên [Dm6] con sợ [E7] chi [Am]
Vì tình [Dm] thương Chúa luôn đổ [F] tràn
Dẫu muôn [G] ngàn điều gian [C] nan
Thì đời [Dm6] con vui bước trong bình [Em] an
Giữa những bao lầm [Am] than.

2. Đêm ngày con hằng khẩn [C] cầu
Như đời [Dm] con hằng bấy [G] lâu, luôn được tươi [C] màu
Giữa những thương [Dm6] đau Ngài [E7] hỡi! [Am]
Ngài là [Dm] nơi chúng con ẩn [F] mình
Sống thanh [G] bình đời đẹp [C] xinh
Để lòng [Dm6] luôn vang khúc ca hồng [Em] ân
Cất bước trong tình [Am] thân

3. Xin dâng Chúa lời cảm [C] tạ
Trong tình [Dm] yêu hằng thiết [G] tha, ơn Ngài chan [C] hòa
Như gió mưa [Dm6] sa tràn [E7] dâng [Am]
Đời hồng [Dm] ân biết bao là [F] tình
Chúa đói [G] nhìn đời hèn [C] yếu
Dù còn [Dm6] bao lầm lỡ trong đời [Em] con
Chúa vẫn một lòng [Am] son

4. Đây đời con là của [C] Ngài
Do tình [Dm] yêu Ngài phát [G] sinh, với mạng sống [C] này
Chính Chúa tác [Dm6] tạo cho [E7] Chúa [Am]
Và lòng [Dm] con ước giao hẹn [F] thề
Mãi thuộc [G] về một mình [C] Chúa
Tràn niềm [Dm6] vui con hát vang bài [Em] ca
Chính Chúa gia nghiệp [Am] con

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Đức Thiện [Am] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/gia-nghiep-doi-con/W8IUZFC7.html