Giá như ta chẳng biết nhau

Sáng tác: Vicky Nhung

1. Một lần [Am] thôi, đôi tay [Dm] em sẽ buông
Để người [C] khác nắm chặt, [F] vết thương lành, [G] thật nhanh

2. Một lần [Am] thôi, nước mắt [Dm] em sẽ rơi
Một đêm [C] cuối bên người, [F] để suốt đời [G] cách xa

T-ĐK:
Cảm ơn [Am] anh đã bên [Dm] em những ngày chẳng [F] ai biết [G] em ở [C] đâu
Giờ thì [Am] anh hãy, hãy [Dm] quay trở về, về nơi [F] ta vẫn [G] chưa bắt [Am] đầu

ĐK:
Giá như [Am] ta chẳng biết nhau vào ngày [C] mưa lúc xưa
Giá như [G] anh chẳng đem lòng say [C] đắm
Giá như [Am] ta gặp nhau ngày anh [G] chưa có ai
Thì tình [F] ta đâu dễ [G] phai

Nói em [Am] nghe anh đã thương em thật [C] lòng dẫu là
Chúng ta [G] sai, chẳng ai được oán [C] trách
Hứa đi [Am] anh ngày mai, chẳng còn [G] ai thấy ai
Về đi [F] anh, người [G] ta đang [Am] chờ

3. Một lần [Am] thôi, nước mắt [Dm] em sẽ rơi
Một đêm [C] cuối bên người, [F] để suốt đời [G] cách xa

T-ĐK:
Cảm ơn [Am] anh đã bên [Dm] em những ngày chẳng [F] ai biết [G] em ở [C] đâu
Giờ thì [Am] anh hãy, hãy [Dm] quay trở về, về nơi [F] ta vẫn [G] chưa bắt [Am] đầu

ĐK:
Giá như [Am] ta chẳng biết nhau vào ngày [C] mưa lúc xưa
Giá như [G] anh chẳng đem lòng say [C] đắm
Giá như [Am] ta gặp nhau ngày anh [G] chưa có ai
Thì tình [F] ta đâu dễ [G] phai

Nói em [Am] nghe anh đã thương em thật [C] lòng dẫu là
Chúng ta [G] sai, chẳng ai được oán [C] trách
Hứa đi [Am] anh ngày mai, chẳng còn [G] ai thấy ai
Về đi [F] anh, người [G] ta đang [Am] chờ

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Vicky Nhung [Am] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/gia-nhu-ta-chang-biet-nhau/W8IU6CWI.html