Giai khúc dâng tiến 3

Sáng tác: Giang Tâm

1. [C] Xin dâng Chúa tấm bánh [Am] này
Là [Dm7] công lao bao tháng [G] ngày
Từ [Em] bao bông lúa khắp bốn [F] phương
Kết [D/F#] thành tấm bánh trắng khiết [G7] tinh dâng lên.

[C] Xin Dâng Chúa chèn rượu [Am] nồng
Là [Dm7] tinh hoa của nương [G] đồng
Từ [Em] bao nho chín mới ngát [F] hương
Dâng [D/F#] về Nhan [G7] Thánh Chúa chí [F] nhân yêu [C] thương.

ĐK:
[C] Dâng lên [C7] Chúa rượu nồng bánh [F] thơm
[G7] Dâng lên Chúa trọn cuộc sống [C] con [C7]
Với bao niềm [F] vui cùng những nỗi khổ [C] sầu
Dâng [Am] lên xác tín [F] rằng đời con luôn thuộc về [G7] Chúa.

[C] Dâng lên [C7] Chúa rượu nồng bánh [F] thơm.
[G7] Dâng lên Chúa trọn cuộc sống [C] con [C7]
Với bao niềm [F] vui cùng những nỗi khổ [C] sầu
Dâng [Am] lên xác tín [F] rằng Chúa mãi [G7] yêu thương [C] con.

2. [C] Đây mơ ước Chúa khát [Am] vọng
Hiệp [Dm7] nhất muôn người một [G] lòng
Sẻ [Em] chia một tấm bánh mến [F] yêu
Uống [D/F#] cùng một chén thánh phúc [G7] ân cao siêu.

[C] Xin liên kết chúng con [Am] đây
Lạy [Dm7] Chúa trong tình yêu [G] Ngài
Được [Em] Chúa nuôi dưỡng bởi sức [F] thiêng,
Bánh [D/F#] rượu nên [G7] Thánh Thể Chúa [F] Con uy [C] linh.

ĐK:
[C] Dâng lên [C7] Chúa rượu nồng bánh [F] thơm
[G7] Dâng lên Chúa trọn cuộc sống [C] con [C7]
Với bao niềm [F] vui cùng những nỗi khổ [C] sầu
Dâng [Am] lên xác tín [F] rằng đời con luôn thuộc về [G7] Chúa.

[C] Dâng lên [C7] Chúa rượu nồng bánh [F] thơm.
[G7] Dâng lên Chúa trọn cuộc sống [C] con [C7]
Với bao niềm [F] vui cùng những nỗi khổ [C] sầu
Dâng [Am] lên xác tín [F] rằng Chúa mãi [G7] yêu thương [C] con.

3. [C] Dâng lên Chúa khúc cảm [Am] tạ
Vì [Dm7] bao ơn lành chan [G] hòa
Ngài [Em] ban trên kiếp sống chúng [F] con
Dạt [D/F#] dào năm tháng mãi chứa [G7] chan hân hoan.

[C] Xin dâng Chúa lễ dâng [Am] này,
nguyện [Dm7] mong sao đẹp ý [G] Ngài
Đời [Em] con như khúc hát chúc [F] khen
Công [D/F#] trình tay [G7] Chúa quá lớn [F] lao vô [C] biên.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Tốp ca [Bb] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/giai-khuc-dang-tien-3/W8IU6ABD.html