Giận mà thương

Sáng tác: Trần Hoàn

Ngâm thơ: Ơ … chứ muối ba năm muối đương có mặn
Mà gừng chín tháng gừng hãy còn ơ … cay
Đôi ta tình nặng nghĩa dày … dù có xa nhau đi chăng … nữa
Ba vạn sáu ngàn ngày mà ơ .. nỏ …. xa …

Em xa [Dm] anh nghe câu dân [C] ca
Giận mà [Bb] thương sao mà da [F] diết thế
Ôi câu [Gm] ca nặng tình nặng [C] nghĩa
Có lúc [Am] nào anh giận [C] em không?

Có lúc [Gm] nào em giận anh [Dm] không
Để thương [Bb] suốt cả ngày em [Dm] giận
Khi xa [C] nhau đến ngàn vạn [F] dặm
Giận chẳng [C] còn mà thương rộng [Dm] dài thêm

Em nhớ [C] ngày em nhớ [F] đêm
Giận mà [Am] thương cháy lòng em [Dm] đỏ
Thương mà [Bb] giận dễ gì đã [F] có
Em chỉ [G] tìm thấy ở anh [A7] thôi

Một nắng hai [Dm] sương đội trời đạp [G] đất
Bao vất [C] vả bàn tay em lo [F] hết
Bao đổi [G] thay anh chưa thể [A7] hiểu
Ôi câu [Bb] ca rằng giận mà [Dm] thương, mà [A7] thương

Ta lại [C] đi khắp mọi [F] nẻo đường
Mang câu [Am] ca và tình yêu thắm [Gm] nồng
Khi trở [A7] gió mình vẫn [F] ấm
Bởi giận [A7] rồi cũng chỉ để thương [Dm] thêm

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Bùi Lê Mận & Vũ Thắng Lợi [Dm] - Anh Thơ & Việt Hoàn [Dm] 
- Đức Long & Phạm Phương Thảo [Dm] - Minh Phương [Dbm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/gian-ma-thuong/W8IUWWF7.html