Giao cảm (Lặng lẽ Chiên Đàn)

Sáng tác: nhạc Anh Việt, thơ Thích Nhất Hạnh

Lặng [Am] lẽ Chiên [G] Đàn nhả khói [Am] thơ
Đỉnh [F] trầm sông ngất [Dm] ý thiền [G] môn
Lung linh nến ngọc ngời sao [C] điểm
Thanh tịnh trần [G] gian sạch tủi [C] hờn

[Am] Chậm chậm xuân về lòng đất [Dm] chuyển
Nhạc trời thanh [F] thoát rộn muôn [C] phương
[G] Tâm linh một [Dm] thoáng bừng giao cảm
Lặng hết bao [G] nhiêu lớp sóng [C] cồn

[Am] Trời đất hân hoan mừng nắng [Dm] dậy
Một đàn em [F] nhỏ rộn yêu [G] thương
Quấn điều áo lục theo chân [C] mẹ
[Dm] Hái lộc đầu [F] xuân [G] chật nẻo [C] đường

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Unknow [Am] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/giao-cam/W8IUOBC9.html