Giêsu Giêsu

Sáng tác: Lm. Thành Tâm

1. Nhìn thập [F] giá ngất [Csus4] cao Giêsu chịu [F] treo. [C]
Con ngẫm [F] suy sao [Dm] Chúa yêu con làm [Bb] chi? [Gm]
Kìa trên thiên quốc, cõi [C7] phúc vinh quang nào [F] thiếu đâu, [Dm]
mà đến [C] đây nghẹn ngào không nói lên [F] lời.

ĐK: [F] Giêsu, Giê-[Am] su con [Gm] muốn yêu Ngài tha [Bb] thiết,
[Gm] ôi Giêsu Giê-[C7] su, tình Chúa xiết bao diệu [Am] kỳ.
Giêsu, Giê-[F] su vì sao Ngài hy sinh [Bb] chết? Chết treo khổ [Am] đau.
Thập [C7] giá ngất cao chiều [F]nao.

2. Đường lên [F] núi, dốc [Csus4] cao Calvê [F] chiều nao. [C]
Lê bước [F] đi nghiêng ngã trên con đường [Bb] gai. [Gm]
Này sao hỡi Chúa, mang [C7] lấy bao nhiêu là [F] đớn đau? [Dm]
Lòng xót [C] xa chung cùng chia sẻ kiếp [F] người.

3. Mặc ai [F] đó, bỉu [Csus4] môi khinh khi [F] cười chê. [C]
Tin nổi [F] sao một Chúa ngô nghê chịu [Bb] treo? [Gm]
Phần con chỉ biết, một [C7] Chúa Kitô chịu [F] đóng đinh, [Dm]
và chết [C] treo thập hình để cứu muôn [F] người.

4. Kìa trông [F] Chúa, mắt [Csus4] môi như đang [F] gọi ta. [C]
Yêu trách [F] ta, sao nỡ vô tâm thờ [Bb] ơ? [Gm]
Vòng gai, đinh sắt, ôi [C7] Chúa thương ta mà xót xa [F] xa [Dm]
Nào hãy [C] mau quay về bên Chúa nhân [F] từ!

Cách đánh khác

1. Nhìn thập [F] giá ngất [A7] cao Giêsu chịu [Dm] treo.
Con ngẫm [Bb] suy sao [F] Chúa yêu con làm [Dm] chi? [D7]
Kìa trên thiên [Gm] quốc, cõi [C] phúc vinh quang nào [Dm] thiếu đâu, [F]
mà đến [Am] đây cùng [C7] Chung chia sẽ kiếp [F] người.

ĐK: [C7] Giêsu, Giê-[F] su con [Bb] muốn yêu Ngài tha [Gm] thiết,
[Eb] ôi Giêsu Giê-[C7] su, tình [C7] Chúa xiết bao diệu [A7] kỳ. [C7]
Giêsu, Giê-[F] su vì [F7] sao Ngài hy sinh [Bb] chết?
Chết treo khổ [Am] đau. Thập [C7] giá ngất cao chiều [F] nao.

Kết: Mấy ai biết [Am] chăng. Vì [C7] Chúa quá yêu trần [F] gian. [C6] [Db] [Eb] [F]

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Nguyễn Hồng Ân [Ab] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/giesu-giesu/W8IU8DAF.html