Giọt lệ ăn năn

Sáng tác: Giang Ân

1. Giọt [Am] lệ ăn năn sám [C] hối
Là giọt [Am] lệ xin ơn tha [F] thứ
Những lầm lỗi [E7] qua, bao ngày tháng [F] xa ân [E7] tình
Tình [Dm] Ngài luôn luôn chan [E7] chứa
Gọi con đoan [Dm] hứa mối tình thủy [F] chung
Trở về với [E7] Cha ân tình thiết [Am] tha.

ĐK:
Tình [Am] Chúa cho màu nắng [Dm] lên
Cho mùa [G] đông lạnh giá thôi [C] buồn
Cho xuân [Dm] về ấm áp tình [Am] thương
Cho cuộc [G] đời phơi gánh phong [E7] sương
Cho lòng người có Chúa tựa [Am] nương.

2. Giọt [Am] lệ ăn năn sám [C] hối
Là giọt [Am] lệ đêm đêm thao [F] thức
Mỏi mòn ngóng [E7] trông, mong được thứ [F] tha tội [E7] tình
Cuộc [Dm] đời bao phen vấp [E7] ngã
Tưởng rắng như [Dm] đã mất tình Chúa [F] yêu
Nhưng nào có [E7] hay tay Ngài đỡ [Am] nâng.

ĐK:
Tình [Am] Chúa cho màu nắng [Dm] lên
Cho mùa [G] đông lạnh giá thôi [C] buồn
Cho xuân [Dm] về ấm áp tình [Am] thương
Cho cuộc [G] đời phơi gánh phong [E7] sương
Cho lòng người có Chúa tựa [Am] nương.

3. Giọt [Am] lệ ăn năn sám [C] hối
Là giọt [Am] lệ xin cho thế [F] giới
Biết tìm mến [E7] thương giữa đời khổ [F] đau lụy [E7] phiền
Tìm [Dm] về tin yêu nơi [E7] Chúa
Tình không héo [Dm] úa Chúa là khát [F] khao
Cho người khổ [E7] đau đi tìm ủi [Am] an.

ĐK:
Tình [Am] Chúa cho màu nắng [Dm] lên
Cho mùa [G] đông lạnh giá thôi [C] buồn
Cho xuân [Dm] về ấm áp tình [Am] thương
Cho cuộc [G] đời phơi gánh phong [E7] sương
Cho lòng người có Chúa tựa [Am] nương.

4. Giọt [Am] lệ ăn năn sám [C] hối
Là giọt [Am] lệ an vui trong [F] Chúa
Biết rằng Chúa [E7] luôn quên tội lỗi [F] xưa thật [E7] rồi
Và [Dm] Ngài yêu thương nên [E7] đã
Chịu mang Thánh [Dm] Giá nói lời khát [F] khao
Cho tình vút [E7] cao trên Thập Giá [Am] kia.

ĐK:
Tình [Am] Chúa cho màu nắng [Dm] lên
Cho mùa [G] đông lạnh giá thôi [C] buồn
Cho xuân [Dm] về ấm áp tình [Am] thương
Cho cuộc [G] đời phơi gánh phong [E7] sương
Cho lòng người có Chúa tựa [Am] nương.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Nguyễn Hồng Ân [Bbm] - Xuân Phú [Am] 


Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/giot-le-an-nan/W8IU69C0.html