Gọi tên người yêu (Aline)

Sáng tác: Nhạc Pháp

Ngồi họa hình người [C] tình vào bãi cát [E7] vàng
Hình dáng em [F] ngoan nụ cười ôi mến [G7] thương
Rồi trời mịt [C] mù làn mưa rồi xóa [Em] nhòa
Hình dáng nên [F] thơ chìm dần trong bão [G7] mưa

Rồi anh sẽ [C] hét, sẽ hét [E7] lên
Hét [F] lên gọi tên người [G7] quen
Rồi anh sẽ [C] khóc,Sẽ khóc [E7] lên
Khóc [F] lên lòng đau triền [G7] miên

Ngồi buồn tủi ngoài [C] đời tưởng như ngồi với [E7] người
Người đã xa [F] xôi người đi mất [E7] hơi
Rồi tìm tìm [C] hoài rồi như ngóng [Em] đợi
Người hỡi có [F] ai tìm em giúp [E7] tôi?

Rồi anh sẽ [C] hét, sẽ hét [E7] lên
Hét [F] lên gọi tên người [G7] quen
Rồi anh sẽ [C] khóc,Sẽ khóc [E7] lên
Khóc [F] lên lòng đau triền [G7] miên

Ngồi buồn tủi ngoài [C] đời tưởng như ngồi với [E7] người
Người đã xa [F] xôi người đi mất [E7] hơi

Rồi anh sẽ [C] hét, sẽ hét [E7] lên
Hét [F] lên gọi tên người [G7] quen
Rồi anh sẽ [C] khóc,Sẽ khóc [E7] lên
Khóc [F] lên lòng đau triền [G7] miên

------------------

J'avais dessi – [C] ne sur le sa- [E7] ble
Son doux vi- [F] sage qui me souri- [G7] ait
Puis il a [C] plu sur cette pla- [Em] ge
Dans cet ora- [F] ge elle a dispa- [G7] ru

Et j'ai cri- [C] é, cri- [E7] é, A –[F] line! Faut qu'elle re- [G7] vienne
Et j'ai pleu- [C] ré, pleu- [E7] ré, oh j'a- [F] vais trop de [G7] peine

Je me suis as- [C] sis auprès de son â- [E7] me
Mais la belle [F] dame c'était en- [G7] fuie
Je l'ai cher- [C] chée sans plus y croi- [Em] re
Et sans un es- [F] poir pour me gui- [G7] der

Et j'ai cri- [C] é, cri- [E7] é, A –[F] line! pour qu'elle re- [G7] vienne
Et j'ai pleu- [C] ré, pleu- [E7] ré, oh j'a- [F] vais trop de [G7] peine

Je n'ai gar- [C] dé que ce doux vi- [E7] sage
Comme une é- [F] pave sur le sable mouil- [G7] lé

Et j'ai cri- [C] é, cri- [E7] é, A –[F] line! Faut qu'elle re- [G7] vienne
Et j'ai pleu- [C] ré, pleu- [E7] ré, oh j'a- [F] vais trop de [G7] peine

Et j'ai cri- [C] é, cri- [E7] é, A –[F] line! Faut qu'elle re- [G7] vienne
Et j'ai pleu- [C] ré, pleu- [E7] ré, oh j'a- [F] vais trop de [G7] peine

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Elvis Phương [C] - Bằng Kiều [C] 
- Christophe [C] - Thùy Dung [E] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/goi-ten-nguoi-yeu-aline/W8IUII0E.html