Gửi người cuối bể

Sáng tác: nhạc Trọng Nghĩa, thơ Cung Vũ

Người [Am] ơi người [F] đâu nơi cuối [C] bể
Ta [Am] ở tận chân [C] trời í i [Am] ì
Trông nhau chẳng thấy bóng
Trông [F] nhau chẳng thấy [G] bóng
Í [Am] i làm [E7] sao làm [C] sao mong tái [Am] hội.

Người [Am] ơi chiều [F] thu nghìn lá [C] rụng
Lá [G] hoa rơi [C] rụng í gõ [Am] đàn
Gõ đàn hát làm [G] vui
Gõ [C] đàn hát làm [G] vui
Í [F] i í i i [Am] thì ta [E7] vẫn nhớ đến [Am] người
Ta [C] thèm nghe sóng [G] vỗ
Ta [F] thèm nghe sóng [C] vỗ
Í i i i í i [F] thuyền í [Em] i i lời ca [Am] xưa.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Cao Huy Thế [Am] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/gui-nguoi-cuoi-be/W8IU6A7U.html