Gửi trả cô đơn

Sáng tác: Đậm Nguyễn

1. Xin gửi hết cô đơn vào [Em] đây
Vào tí [Am] tách mưa rơi mầm [C] xanh
Vào giọt [D] sương ngon giấc trên [Em] cành
Mong cô đơn tan [G] thành bọt [Em] nước thấm [D] đất cằn [G] khô
[Em] Để khi chiều hoàng [A] hôn
Mắt [Em] nào, chẳng [D] vương ưu [B7] sầu
[Em] Chẳng nhớ người năm [Am] xưa
Lúc [C] còn tha [D] thiết duyên [Em] đầu

2. Xin gửi hết cô đơn vào [Em] đây
Vào trong [Am] nốt vu vơ tình [C] ca
Vào lời [D] thơ chan chứa mặn [Em] mà
Nhắn với bụi thời [G] gian làm [Em] ơn mang [D] hắn đi [G] xa
[Em] Để khi một mình [A] ta
Sẽ [D] chẳng lạnh vai phong [Bm] trần
[Em] Sẽ dứt tình thiên [Am] thu
Sẽ [C] trả hết [D] nợ hết [Em] nần.

ĐK:
Bao nhiêu [C] năm [D] uống hoài cô [Em] đơn
Nên chất [D] chồng năm tháng buồn [G] tênh
Tim khép [Em] cửa, khóa trái lạnh [Am] tanh
Sợ vào [C] yêu ngậm [D] đắng thôi [Em] đành
Thôi [G] đành [Em] cô quạnh mình [G] ta. [B7]

Xin cho [C] tôi [D] dứt tình trăm [Em] năm
Mối tình [D] buồn với gã cô [G] đơn
Lượm nhặt [Em] hết ưu tư chìm [C] sâu
Gửi vào [D] trong quá khứ nhạt [Em] màu.

3. Thôi thì vẫy tay nhau từ [Em] đây
Chẳng vương [Am] vấn vấn vương làm [C] chi
Đừng gọi [D] tên nhau nữa làm [Em] gì
Thế gian này còn [G] ta, còn [Em] ta vui [D] với mình [G] ta
[Em] Sẽ chẳng giận cô [A] đơn
Chẳng [D] thèm buồn, hay oán [Bm] hờn
[Em] Sống kiếp người thênh [Am] thang
Phiêu [C] bạt giữa [D] chốn mây [Em] ngàn.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Huỳnh Thật [Em] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/gui-tra-co-don/W8IU9809.html