Hà Nội và em khi thu chớm đông sang

Sáng tác: Phú Quang

Thu rất thật [E7] thu là khi chớm đông [Am] sang
Em rất thật [Dm] em là lúc [E7] em hoang mang lựa [Am] chọn
Anh rất thật [Dm] anh là lúc [G] anh ra đi nhẹ [E7] gọn
Để bớt cho đời một [G] chút gió lao [C] xao
Và tránh cho [F] em [E7] bớt một lời [Am] chào!

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Minh Thu [Fm] - Đức Long & Minh Thu [Bm] 
- Ngọc Anh [Gm-Am] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/ha-noi-va-em-khi-thu-chom-dong-sang/W8IUZAUI.html