Hai mảnh hồn thơ

Sáng tác: nhạc Thảo Hồ, thơ Mộc Lan

Đố anh [Em] biết tơ trời bao nhiêu sợi
Mà thi [C] nhân vun [B7] sới dệt thành [Em] thơ
Mang tình [B] yêu bao khắc khoải đợi [B7] chờ
Gieo thương [D] nhớ trải [D7] dài xanh như [G] cỏ

Đố anh [Em] biết khi nào thì sóng [C] gió
Lay trăng [B] buồn lấp [C] ló đáy hồ [G] sâu
Để câu [Am] hò đượm [Em] thắm lúc yêu nhau
Đưa tay [B] vớt trăng [B7] đầy trong mắt [Em] nâu

Có [G] lẽ thơ [Am] là muôn vì sao [Em] lạc
Khiến câu [Am] từ ngơ [D] ngác lỗi nhịp [Em] tim
Dẫu ngàn [B] năm vẫn mong mỏi kiếm tìm
Gieo câu [Am] chữ khắc [D7] nỗi niềm yêu [G] dấu

Đố anh [Em] biết trong tấc lòng của [G] bậu
Hun hút [D] chiều nẫu [D7] ruột nhớ về [G] ai
Tơ của [Em] trời có [C] dệt được tương [B] lai
Và lời [Am] hứa mộng [B7] cùng em có [Em] hay

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Thảo Hồ [Em] - Phương Thủy [Cbm] 
- Minh ĐỨc [Em] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/hai-manh-hon-tho/W8IU68ED.html