Hai ơi, đừng qua sông

Sáng tác: Ngô Minh Tài

Đừng vội qua [C] sông, Hai ơi! Đừng vội qua [Dm] sông
Đừng vội qua [C] sông, Hai ơi! Đừng vội qua [Dm] sông

Em [Dm] muốn, em muốn tát cạn dòng [Am] sông
Cho người [Bb] ta không xuôi [C] dòng trôi [F] xa
Để cho người [G] ta nhìn lại cho người [C] ta nhìn lại
Ở đằng [Dm] sau là tình [G] em một cõi [Am] mênh mông.

Đừng vội qua [C] sông, Hai ơi! Đừng vội qua [Dm] sông
Đừng vội qua [C] sông, sớm trưa kẻ chờ người [Dm] trông
Lòng em trăm [F] sóng, Hai...Hai biết [G] không?
Đằng xa mưa [C] giông bỗng nghe mấy dòng ngược vào [Dm] trong.

Đò ghe có [F] bến Hai có [G] em
Dù đục dù [C] trong vẫn ên đó một bờ một [Dm] thương
[G] Hơ hơ hớ hơ hơ hờ [Dm] hơ
Hờ [G] hơ hơ hớ hơ hơ hờ [Bb] hơ

Đừng vội qua [C] sông Hai ơi! Đừng vội qua [Dm] sông
Đừng vội qua [C] sông Hai ơi! Đừng vội qua [Dm] sông

Em [Dm] muốn, em muốn níu nhịp thời [Am] gian
Cho đò [Bb] ngang không đưa [C] người sang [F] trang
Mỗi con đò [G] ngang cho một người chuyến đò [C] ngang cho một đời
Một lần [G] qua là lạc nhau một bước trăm [Am] năm .

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Phi Nhung [Dm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/hai-oi-dung-qua-song/W8IU78B0.html